SOMAL’ın KALİTE POLİTİKASI

Faaliyet gösterdiğimiz Demir-Çelik sektöründe; sahip olduğumuz üretim tecrübesi, kullandığımız güncel ileri teknoloji üretim sistemleri, yüksek bilgi birikimi, deneyimli ve nitelikli iş gücümüzle, rekabetin büyük ölçüde arttığı ve kalitenin globalleşen dünyamızda en seçici ve önemli unsur olduğu düşüncesiyle; lider, global ve örnek konumumuzun sürekliliğini sağlamayı hedefleyen aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır;

 • Müşterilerimizin talep ve beklentilerini doğru algılayıp tüm ihtiyaçlarını yüksek kalite ve hızlı servis anlayışıyla karşılamak,
 • Müşterilerimizin talep ettiği ürünlerimizi ulusal ve uluslararası standartlarda problemsiz ve istenilen şekilde, güvenilirlik, süreklilik ve doğru zamanlama ilkelerine bağlı bir kalite anlayışı ile üretmek ve sunmak,
 • Satış öncesi ve sonrası her türlü teknik destek sağlayarak müşteri memnuniyetini sürdürmek,
 • Bu politikalar doğrultusunda kalite yönetim sistemimizin gerekliliklerini tam olarak gerçekleştirmek ve kalite yönetim sistemimizin etkinliğini hızla değişebilen piyasa koşullarına ve müşteri ihtiyaçlarına kolay adapte olabilecek şekilde sürekli iyileştirmek,
 • Ortak çabamız olan kaliteli üretimi gerçekleştiren çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak, mesleki ve sosyal gelişimini, kalite bilincini, sürekli eğitim programları ve aktivitelerle desteklemek, motivasyonlarının en üst seviyelerde tutulmasını sağlamak,
 • Faaliyetlerimizi sürdürürken, çevreyi ve doğal kaynakları korumak;
 • Kalite politikamız çerçevesinde sağladığımız başarıların sürdürülebilir olmasını sağlamak, daha yüksek seviyelere taşınmasını hedeflemek ve marka bilincimizin geliştirilmesini çalışanlarımızın ortak ve asli hedefleri içinde görmesini sağlamak.

ÜST YÖNETİM KALİTE TAAHHÜDÜ

Üst yönetim olarak, sürekli gelişen bir kalite yönetim sisteminin etkinliğini hesap verebilir bir düzeyde izleyeceğimiz ve raporlayacağımız, ve kurumsal kültürümüz olarak risk bazlı bir süreç yaklaşımı benimseyeceğimiz konusunda tamamen kararlıyız.

Kurumumuzun her aşamasında örnek, lider ve global olma misyonumuzu takiben;

 • Kalite yönetim sistemi kapsamı ve stratejisi ile kalite politikası ve hedeflerinin uyumunun sağlanacağını, 
 • Proseslerimizde yönetim sistemleri entegrasyonunun sağlanacağını,
 • Kalite Yönetim Sisteminin amaç ve hedeflerine ulaşmak için birimlerden gelen kaynak ve eğitim ihtiyacının sağlanarak tüm çalışanların kendi birimlerinde liderliğini göstermesi için destekleneceğini,
 • Tüm kademedeki çalışanlarımızda kalite bilincinin oluşturulacağını taahhüt ederiz.