SOMAL’ın KALİTE POLİTİKASI;

Faaliyet gösterdiğimiz Demir-Çelik sektöründe; sahip olduğumuz üretim tecrübesi, kullandığımız güncel ileri teknoloji üretim sistemleri, yüksek bilgi birikimi, deneyimli ve nitelikli iş gücümüzle,

Rekabetin büyük ölçüde arttığı ve kalitenin globalleşen dünyamızda en seçici ve önemli unsur olduğu düşüncesiyle; lider, global ve örnek konumumuzun sürekliliğini sağlamayı hedefleyen aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır.

Müşterilerimizin talep ve beklentilerini doğru algılayıp tüm ihtiyaçlarını yüksek kalite ve hızlı servis anlayışıyla karşılamak,

Müşterilerimizin talep ettiği ürünlerimizi ulusal ve uluslararası standartlarda problemsiz ve istenilen şekilde, güvenilirlik, süreklilik ve doğru zamanlama ilkelerine bağlı bir kalite anlayışı ile üretmek ve sunmak,

Satış öncesi ve sonrası her türlü teknik destek sağlayarak müşteri memnuniyetini sürdürmek,

Bu politikalar doğrultusunda kalite yönetim sistemimizin gerekliliklerini tam olarak gerçekleştirmek ve kalite yönetim sistemimizin etkinliğini hızla değişebilen piyasa koşullarına ve müşteri ihtiyaçlarına kolay adapte olabilecek şekilde sürekli iyileştirmek,

Ortak çabamız olan kaliteli üretimi gerçekleştiren çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak, mesleki ve sosyal gelişimini, kalite bilincini, sürekli eğitim programları ve aktivitelerle desteklemek, motivasyonlarının en üst seviyelerde tutulmasını sağlamak,

Faaliyetlerimizi sürdürürken, çevreyi ve doğal kaynakları korumak;

Kalite politikamız çerçevesinde sağladığımız başarıların sürdürülebilir olmasını sağlamak, daha yüksek seviyelere taşınmasını hedeflemek ve marka bilincimizin geliştirilmesini çalışanlarımızın ortak ve asli hedefleri içinde görmesini sağlamak.

 

ÜST YÖNETİM KALİTE TAAHHÜDÜ;

Üst Yönetim olarak; Kurumumuzun her kademesinde, örnek, lider ve global bir firma olma misyonumuza uygun, tüm çalışan ve paydaşlarımızla, sürekli gelişen bir kalite yönetim sistemimizin etkinliğinin hesap verilebilir düzeyde takip edileceğini ve raporlanacağını, risk bazlı proses yaklaşımı prensibinin kurum kültürü olarak benimsenmesini,

Kalite yönetim sistemi kapsamı ve stratejisi ile kalite politikası ve hedeflerinin uyumunun sağlanacağını,

Proseslerimizde yönetim sistemleri entegrasyonunun sağlanacağını,

Kalite Yönetim Sisteminin Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için birimlerden gelen kaynak ve eğitim ihtiyacının sağlanarak, tüm çalışanların kendi birimlerinde liderliğini göstermesi için destekleneceğini

Tüm kademedeki Çalışanlarımızda kalite bilincinin oluşturulacağını  

Taahhüt ederiz.

Genel Müdür
N. Berkay SOMAL

Somal Sac Logo