Çevre Politikamız

SOMAL olarak, çevreye olan sorumluluğumuzu tam anlamıyla kavrayarak, tüm iş süreçlerimizde çevresel etkimizi en aza indirgeyip, yüksek etik standartlara bağlı bir şirket olmayı misyon ediniyoruz.

Bu hedef doğrultusunda;

  • Çeliği sonsuza kadar geri dönüştürülebilir bir materyal olarak kabul ediyor, hiçbir malzemeyi israf etmeden kullanmayı teşvik eden ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemimizin devamlılığını ve sürekli iyileşmesini taahhüt ediyoruz.
  • Yasal ve etik yükümlülüklerimizin bilincinde olarak, ulusal ve uluslararası çevre mevzuatına sıkı sıkıya uyacağımıza ve doğanın korunmasına katkıda bulunacağımıza söz veriyoruz.
  • Operasyonlarımızın çevresel etkilerini dikkatlice değerlendirerek, olası zararlı etkileri en aza indireceğimize ve kirliliği önlemeye yönelik stratejiler geliştireceğimize dair taahhütte bulunuyoruz.
  • Yenilenebilir enerji gibi çevreci teknolojilerin benimsenmesini ve geliştirilmesini, teknik ve ekonomik değerlendirmeler ışığında hayata geçirmeyi hedefliyoruz.
  • Ekolojik değerleri destekleyen ve doğal kaynakların verimli kullanımını sağlayacak sürdürülebilir işletme uygulamalarımıza devam etmeyi amaçlıyoruz.
  • Tüm çalışanlarımızın çevresel sorumluluk bilincini arttırmalarını ve bu bilinci işlerine yansıtmalarını sağlayacak eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini önemsiyoruz.
  • Genç nesilleri standartları yükseltmeye hazırlayacak ve sektörde ve toplumda çevre bilincini arttıracak eğitimler ve sponsorluklarla sosyal sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.

Çevreye olan sorumluluklarının bilincinde bir Çelik Servis Merkezi olarak bu taahhütlerimizle, doğada bıraktığımız karbon ayak izimizi azaltma yönündeki çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.